Zástupci bývalých obyvatel

Výtah ze Stanov Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL):

Článek VII

Zástupce bývalých obyvatel je jmenován Krajským domovským zástupcem.

Článek XI

1. Zástupce bývalých obyvatel zastupuje domovskou obec Sudetoněmeckého sdružení vůči veřejným úřadům a třetím osobám. Je zodpovědný za úzkou spolupráci domovské obce s Krajskými sdruženími. Je zprostředkovatel mezi krajany a Sudetoněmeckým sdružením ve všech záležitostech krajanských skupin.

2. K úkolům Zástupce patří především:
a) Navazování a udržováním styků mezi příslušníky domovské obce,
b) Evidence příslušníků domovské obce,
c) Sběr a záznam kulturních hodnot domovské obce a jejich zveřejnění
d) Založení kroniky domovské obce a všech jejích kulturních, hospodářských a sociálních zřízení
e) Poskytnutí pomoci při styku s úřady, poskytnutí informací a zodpovězení dotazů nadřízených orgánů domovské skupiny a krajské krajanské skupiny Sudetoněmeckého krajanského sdružení

3. Zástupce bývalých obyvatel může k plnění svých úkolů požádat o spolupráci krajany své domovské obce.

Deutsche Version Česká verze English Version