Bezirk Hostau - Heimat zwischen Böhmerwald und Egerland

Hostouň - Dějiny jedné farnosti v Čechách 1836-1938

"Díky evropskému integračnímu procesu a srůstání zemí, které jsou stále ještě poznamenány událostmi 20. století a současně se dívají vpřed, platí, že je nutné minulost zpracovávat zodpovědně a s jistou kritikou vůči pramenům. Přesto se na rozšiřování Evropské Unie nahlíží převážně z politického a hospodářského úhlu. Doufá se přitom nejen v jeden v budoucnu spojený kontinent plný míru, ale stejně tak i v zpřístupnění nových hospodářských oblastí. Z pohledu humanistických a teologických věd zde zůstávají stále nezodpovězené otázky, které se týkají především sociální integrace, kulturního kontextu a náboženského pluralismu. Historikové a ekumenici si jsou vědomi rozmanitosti možných konfliktů, které překračují politické a hospodářské kategorie. Tato práce přispívá značným a lokálně konkrétním způsobem k znovunalezení ztracených identit a ke snaze posunout tuto oblast, která nyní již není oddělena hranicí, železnou oponou a rozdílnou měnou, zpátky do středu, tam, kam od počátku dějin náleží."
Prof. Dr. Dietmar W. Winkler, Paris-Lodron-Univerzita Salcburk

"Práce nabízí plastický vhled do církevního a společenského života v dané oblasti."
Doc. dr. Rudolf Kučera, Univerzita Jana Evangelisty Purkyne Ústí nad Labem

"Tato publikace neslouží pouze k sebepřesvědčení bývalých obyvatel popisované oblasti, ale k hledání identity těchto českých měst a obcí dnes."
Prof. Dr. Albert-Peter Rethmann, Karlova Univerzita v Praze

"Předkládaná studie vypovídá o náboženském vyznání tehdejších lidí, jak k víře, tak i k církvi a dává tak žádoucí pastorální impulsy k obohacení duchovního života v současné Hostouni."
Prof. Dr. Wolfgang Oberröder, Katolická Univerzita Eichstätt-Ingolstadt

Deutsche Version Česká verze English Version