Patronát

Bývalí obyvatelé Hostouně se setkávají každé dva roky na horšovskotýnském krajském setkání, které se pořádá ve Furth im Wald, patronátním městě Horšovského Týna (poprvé v roce 1948, pak od roku 1957 vždy po dvou letech). Od roku 1964 se rovněž konají v dvouletém cyklu setkání hostouňské farnosti (Heimattreffen des Hostauer Kirchspiels), zpočátku v Ulmu (od roku 1964 do roku 1976), od roku 1978 v Dillingen nad Dunajem. Tam započaly v roce 1978 oslavy 750. výročí založení Hostouně. V roce 1984 se zde slaví šestisetleté výročí vzniku hostouňské farnosti. Jednomyslným usnesením městské rady ze dne 12. října 1987 převzalo velké krajské město Dillingen nad Dunajem patronát nad vyhnanými hostouňskými občany. Jako zřejmý, viditelný výraz tohoto usnesení předává vrchní starosta Hans-Jürgen Weigl 17. cervna 1988 u příležitosti požehnání hostouňské standarty v bazilice sv. Petra v Dillingen a jako upomínku na povýšení Hostouně na město před čtyřmi sty lety tehdejšímu zástupci bývalých hostouňských obyvatel Erichu Fischerovi (v úřadě 1977-2004) patronátní listinu. Pro udržení kontaktu  zasílá hostouňská Rada bývalých obyvatel dvakrát ročně oběžník bývalým Hostouňským a jejich potomkům.

DĚKOVNÝ LIST
za vzorné patronství

V těžkých osudových letech po druhé světové válce a vyhnání (odsunu) Němců se prokázal smysl pro  pospolitost oněch německých okresů, měst a obcí, které neposkytly vyhnaným sudetským Němcům a jejich potomkům pouze nový domov, ale vytvořily jim také duchovní a kulturní středisko. Historické a celoněmecké vědomí odpovědnosti vůči našim sudetoněmeckým spoluobčanům se viditelně projevilo v

PATRONSTVÍ MĚSTA DILLINGEN NAD DUNAJEM

nad příslušníky sudetoněmecké národní skupiny

RODNÉHO MĚSTA HOSTOUŇ NA ŠUMAVĚ

Odpovědným zástupcům obou institucí vyslovujeme dík a uznání, spojené s přáním, aby živé spojení úspěšně působilo v budoucnu.

V Mnichově, 8. dubna 2008

Dr. Günther Beckstein
Ministerský předseda
Svobodného státu Bavorsko
Patron Sudetoněmecké
národní skupiny

Bernd Posselt
Člen Evropského Parlamentu
Mluvčí Sudetoněmecké
národní skupiny

Deutsche Version Česká verze English Version