Hřbitov

Dne 31. 12. 2014 vyprší desetiletá lhůta nájemních smluv, které byly uzavřeny mezi pozůstalými a městem Hostouň. Z uvedeného důvodu Vás žádám o spolupráci ve věci uzavření nových nájemních smluv, které se opětovně budou týkat hrobů na hřbitově. Nové nájemní smlouvy budou v účinnosti od 1. 1. 2015 po dobu deseti let, tedy do 31. 12. 2024.

Vzhledem k tomuto důvodu Vás žádám zda dle předloženého seznamu hrobových míst Vaši lidé – nájemníci - budou mít nadále zájem opětovně uzavřít s městem Hostouň novou nájemní smlouvu, kterou bychom Vám poté společně s řádem pohřebiště zaslali. Rada města Hostouň se na svém 69. jednání, dne 25. 9. 2014, usnesla na nových poplatcích za hrobové místo,  a to 7 Kč/1 m2 / 1 rok, dále 100,- Kč/ 1 rok za provoz pohřebiště (údržba, opravy hřbitova, sekání hřbitova, vodné, odvoz odpadu z popelnic a podobně).

Kontakt:
Mgr. Vladimír Felix
c/o Městský úřad Hostouň
Dobrohostova 110
345 25 Hostouň
Tel. +420-724-188109
Email: tajemnik@hostoun.cz

 

Plán prostorového zařízení

Deutsche Version Česká verze English Version